นโยบายการคืนสินค้า และ การคืนเงิน

Towel My Styles ดำเนินการภายใต้ การกำกับดูแลของ บริษัท ผ้าขนหนูไทย จำกัด ให้บริการจำหน่ายสินค้า ด้านสิ่งทอ และ ของใช้ส่วนตัว บริษัท จึงมีข้อกำหนดในการรับคืน และ เปลี่ยนสินค้าดังนี้

การเปลี่ยนสินค้า

 • กรณีสินค้า เสียหายจากขั้นตอนการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ สินค้า หรือ วันที่ ระบบขนส่งพัสดุ แจ้งว่าลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
 • กรณีสินค้า มีการจัดส่งผิดรุ่น สี ประเภท: สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ สินค้า หรือ วันที่ ระบบขนส่งพัสดุ แจ้งว่าลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ มีอุปกรณ์ของสินค้าครบ ยังไม่ผ่านใช้งาน ไม่เคยผ่านการซัก ฟอก ปั่น หรือ อบแห้ง
 • ลูกค้าสามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้า ได้ที่  Facebook Page : towelmystyles (https://www.facebook.com/towelmystyles) หรือ โทรติดต่อ แผนกบริการ ได้ที่ 082-324-555 โดยแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ เมื่อติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมายังบริษัทได้ทันที ซึ่งเราขอแนะนำให้ส่งเป็นพัสดุที่มีการติดตามระบบการขนส่งได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าเพื่อเปลี่ยนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ
 • การเปลี่ยนสินค้าทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสูงสุดไม่เกิน  300 บาทต่อเที่ยวให้กับลูกค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินอันเนื่องจากลูกค้า “เปลี่ยนใจ” หรือ การสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ที่เกิดจากการตัดสินใจของลูกค้าเอง

การคืนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีปัญหาจากขั้นตอนการผลิตภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หรือ วันที่ ระบบขนส่งพัสดุ แจ้งว่าลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
 • การคืนสินค้าทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสูงสุดไม่เกิน  300 บาทต่อเที่ยวให้กับลูกค้า
 • หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นเดิมหรือเทียบเท่าได้
 • สินค้าที่มีการส่งคืนกลับจะต้องอยู่ในสภาพปกติที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน การซัก หรือการอบแห้ง พร้อมบรรจุภัณฑ์
 • ลูกค้าสามารถติดต่อขอคืนสินค้า ได้ที่  Facebook Page : towelmystyles (https://www.facebook.com/towelmystyles) หรือ โทรติดต่อ แผนกบริการ ได้ที่ 082-324-555 โดยแจ้งความประสงค์ในการคืนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ เมื่อติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมายังบริษัทได้ทันที ซึ่งเราขอแนะนำให้ส่งเป็นพัสดุที่มีการติดตามระบบการขนส่งได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าเพื่อคืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ

การคืนเงิน

 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือกรณีสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้าภายใน 7 วัน ตามนโยบายการคืนสินค้า
 • กรณีการคืนเงินผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 20 วัน และ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ที่  Facebook Page : towelmystyles (https://www.facebook.com/towelmystyles) หรือ โทรติดต่อ แผนกบริการ ได้ที่ 082-324-555

แอ็ดมิน

แอ็ดมิน

สอบถาม หรือ สั่งซื้อ ได้เลยนะคะ

I will be back soon

แอ็ดมิน
สวัสดีค่ะ 👋
Towel My Styles ยินดีต้อนรับนะคะ สอบถาม - สั่งซื้อที่ INBOX ได้เลยค่ะ :)
Messenger